DSCF2334.JPG  

http://farm7.static.flickr.com/6205/6137463786_eb9d988856_b.jpg

html語法有題,所以無法聯結照片網址,再找時間來修正

DSCF2308.JPG 

http://farm7.static.flickr.com/6161/6136915229_12bfd3fc94_b.jpg

DSCF2311.JPG 

http://farm7.static.flickr.com/6209/6137460658_f88547a60b_b.jpg

DSCF2314.JPG 

http://farm7.static.flickr.com/6193/6136915621_5e42a11114_b.jpg

DSCF2315.JPG 

http://farm7.static.flickr.com/6164/6136915917_a8a6d8aa8f_b.jpg

DSCF2316.jpg 

http://farm7.static.flickr.com/6082/6137461304_37a22492ee_b.jpg

 

DSCF2318.JPG 

http://farm7.static.flickr.com/6182/6137461756_8e871ec846_b.jpg

DSCF2319.JPG 

http://farm7.static.flickr.com/6177/6137462128_d5fe960365_b.jpg

DSCF2320.JPG 

http://farm7.static.flickr.com/6089/6137462464_db1ff5a985_b.jpg

DSCF2322.JPG 

http://farm7.static.flickr.com/6172/6137462786_b21f873f3b_b.jpg

DSCF2324.JPG 

http://farm7.static.flickr.com/6178/6136917713_7aa848e52d_b.jpg

DSCF2327.JPG 

http://farm7.static.flickr.com/6192/6137463362_3472bdda89_b.jpg

foodpic1574962.jpg 

http://farm7.static.flickr.com/6089/6136920417_06bde6b089_b.jpg

foodpic1574964.jpg  

http://farm7.static.flickr.com/6151/6136920623_c995900b6a_b.jpg

2011雲林工專同學會03.jpg 

http://farm7.static.flickr.com/6172/6136920281_67237dce1c_b.jpg

2011雲林工專同學會02.jpg  

http://farm7.static.flickr.com/6066/6136919789_30447e51e8_b.jpg

創作者介紹
創作者 nyit512 的頭像
nyit512

製五乙交流道

nyit512 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()